Is het platform voorzien op LAMP? Welke versies?

Nee, het platform draait niet op LAMP. Er wordt gebruik gemaakt van een Linux RedHat (CentOS 6.4) distributie met nginx als webserver. Daarnaast wordt er MySQL 5.5 en PHP 5.4.14 aangeboden.


Gebeurt de ontsluiting naar het internet op basis van een Reverse Proxy en een Foreward Proxy?

Er is een virtual IP met Varnish en twee loadbalancers aanwezig. Reverse proxy instellingen kunnen  toegepast worden op uw Drupal website.


Is er een mogelijkheid om te koppelen met ACM?

Als er een module aanwezig is om ACM te koppelen aan uw Drupal installatie dan is het mogelijk. Ja dus


Hoe gebeurt de backup (volledige omgeving, database afzonderlijk), en met welke frequentie?

Er wordt dagelijks een backup gemaakt van de volledige omgeving inclusief databases.


Wat is beschikbaarheid? Is er monitoring voorzien?

 Op de cloud is een beschikbaarheid van 99,99%. Er is monitoring voorzien. Waardoor alle pakketten op hosting aan de hoogste normen zullen voldoen.


Is er een test/acceptatie voorzien en wat is de beschikbaarheid daarvan?

Afhankelijk van de pakketkeuze is er een Staging en Productie omgeving voorzien. Toegang tot de servers wordt enkel toegestaan door gebruik van een Public/Private Key combinatie.


Hoe gebeurt het beheer van het OS en de middleware. Gebeuren er patches (met welke frequenties)?

Het standaard maintenance window is elke dinsdagmorgen tussen 6 en 7 uur. Kritische updates worden binnen 24u geïnstalleerd, na verwittiging.