Bestelprocedure Vlaamse overheid

Als u een bestelling in het kader van een bestellingsopdracht overweegt, dan vraagt u een prijsopgave (dus geen offerte!) Afhankelijk van de hoogte van die prijsopgave, gelden verschillende regels:


Hoogte van de prijsopgave is kleiner dan 8.500 euro exclusief BTW

  1. U krijgt een prijsopgave
  2. U verstuurt een bestelbon naar consortium

Bestellingen >= 8.500 en < 100.000

  1. U krijgt een prijsopgave
  2. U doet een vastlegging via de controleur der vastleggingen
  3. U verstuurt een bestelbon naar consortium

Bestellingen >= 100.000 en < 500.000

  1. U krijgt een prijsopgave
  2. U vraagt advies aan de Inspectie van Financiën (termijn 12 werkdagen)
  3. U doet een vastlegging via de controleur der vastleggingen
  4. U verstuurt een bestelbon naar consortium