Onderstaande informatie hebben we nodig om een global header en footer aan te maken. Vul deze in en mail naar support@kb.vlaanderen.be.


Meer info over het toepassen van de global header en footer kan je hier terug vinden. 


Global header en footer

Demo Global header en footer - nieuwe vormgeving (grijze variant): https://jsfiddle.net/sennesaelium/fo9mqx0m/1/embedded/result/

De varianten van de global header en footer

Header

Footer

De configuratiemogelijkheden van de header en de footer


Header


 


Element


Uitleg


Vast of optioneel


Wij hebben van u deze informatie nodig


1


Logo


"Vlaanderen.be" al dan niet voorafgegaan met leeuw-logo


Vast


Wilt u een header met of zonder leeuw-logo


2


Websitenaam
 


Hier kan de naam of url uw webswebsitenaam komen. Ook de naam van uw entititeit kan hier een plaats krijgen
Voorbeelden


Optioneel


Naam of de url van uw website


3 + 4


Website navigatiemenu


Het is zelfs mogelijk om de header te laten functioneren als navigatie-element, door de thema’s van uw eigen site in de balk toe te voegen.  Op die manier kunnen uw bezoekers op elk moment van het ene thema naar het andere navigeren.
U kan er voor kiezen om ofwel alleen het thema te tonen, ofwel ook onderliggende navigatie-items te tonen
Voorbeeld


Optioneel


Thema met bijhorende link
Lijst van onderliggende navigatie-items et bijhorende link


5


Contact


In het Contact-menu kan u de volgende contactopties in onderbrengen:
  • Stuur een e-mail (*)
  • Bel (*)
  • Chat (*)
  • Adres
  • Volg ons (op Twitter, LinkedIn, facebook, YouTube, Google+ of Pinterest)
(*) Mailen, bellen of chatten kan naar uw eigen nummer of naar het Contact Center 1700 als u hiermee een samenwerking hebt


Optioneel


Per gewenste contact-optie de nodige contactinformatie


Footer

 

 


Element


Uitleg


Vast / optioneel


Wij hebben van u deze informatie nodig


1


Baseline


Baseline "is een offieciële website van de Vlaamse overheid" voorafgegaan met de url van de website, zonder de prefix www


Vast element


URL van uw website waar de footer op komt.


2


Uitgevende entiteit


Uitgegeven door de (naam van de entiteit) met een link naar de enteitspagina in de adressengids van de Vlaamse overheid (http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid#structuur-van-de-vlaamse-overheid)


Vast element


  • Naam van de uitgevende entiteit.
  • Contactpersoon en tevens beheerder van de header en footer bij de uitgevende entiteit.


3


Footerlinks


In de footer kan u een aantal links onderbrengen naar bijvoorbeeld een disclaimer, privacystatement, toegankelijkheidsverklaring.


Optioneel


Label met link per footerlink.


4


Taalswitch


Wanneer de website over schillende taalversies beschikt, verschijnt hier de taalswitch


Optioneel


De url van elke per taal.
 Belangrijk

Het HTML-element van uw website moet een ingevuld lang-attrib hebben:

<html lang="nl"> <!-- voor Nederlands -->

<html lang="fr"> <!-- voor Frans-->

<html lang="en"> <!-- voor Engels-->

<html lang="de"> <!-- voor Duits-->