Inleiding

De kalenderitems gedragen zich als gewone pagina’s waar panes naast of onder geplaatst kunnen worden. De verzameling kalenderitems vormt een kalender. Wanneer er tags aan kalenderitems toegevoegd worden kunnen deze items in een aparte kalender weergegeven worden.


Installatie
 • Ga via de back-end naar de Paddle Store
 • Navigeer naar de Kalender module en klik op installeren

Configuratie

 • Ga naar de back-end van je site, Inhoud > Inhoud toevoegen
 • In de linkerkolom is er nu een nieuw paginatype: Kalenderitem

 • Geef het item een Titel 

 • Geef een begin en eind datum in

 • Wanneer het item slechts 1 dag duurt, kan je "Voeg einde toe" uitvinken

 • Druk op opslaan en via "Pagina-inhoud en opties" kan je een afbeelding kiezen en een tag meegeven


Toevoegen op pagina
 • Vervolgens kan je een kalender toevoegen op een pagina. Ga naar de back-end van je Pagina > Pagina regio's 

 • Selecteer de Kalender pane

 • Hier kan de weergave gekozen worden en eventuele filtering op basis van tags

 • Het eindresultaat kan er als volgt uitzien