Inleiding

De quiz module is een functionaliteit waarmee je de kennis van je bezoekers kan testen en je de website ook interactiever maakt. Je maakt een multiple choice quiz op en plaatst deze op je site. Bovendien kan je met de quiz module een wedstrijd organiseren.


Handig aan de quiz module is de mogelijkheid om de resultaten te exporteren naar een Excelbestand. Gebruikers laten via deze tool ook hun contactgegevens na op de website. 

Als je de quiz module installeert in de Paddle Store, creëer je naast de module ook een paginatype. Uiteraard kan je hier ook pagina-inhoud, -opties en -regio’s aanpassen. Op de Quizpagina kan de websitebezoeker deelnemen.


Installatie

 • Ga via de back-end van je website naar de Paddle Store
 • Navigeer vervolgens naar de quiz module en druk op "Installeren"

Configuratie

1. De configuratie van de quiz module gebeurt ook in de Paddle Store
 • Druk op instellen 
 • Klik vervolgens op "+ quiz" om een nieuwe Quiz op te stellen. In amper 4 stappen is je quiz klaar!

 • In stap 1 stel je de vragen op, die je telkens van meerdere antwoordmogelijkheden kan voorzien. Bij iedere vraag kan je een afbeelding plaatsen.
 • Stap 2 dient om de instellingen en opties van je quiz te configureren.
  • Op de introductiepagina motiveer je de bezoeker om deel te nemen. Je kan hier ook meer informatie geven over het thema van de quiz.

  • Valt er met de quiz iets te winnen? Dan moet je ervoor zorgen dat de wedstrijd niet als een kansspel beschouwd wordt. Verzin een leuke schiftingsvraag en zorg voor duidelijke gebruiksvoorwaarden om wettelijk in orde te zijn


  • Deelnemers van de quiz laten ook contactgegevens na. Hierbij zijn enkele opties mogelijk. Je kan om contactgegevens vragen bij aanvang of op het einde van de quiz. Daarnaast geef je de keuze om enkel e-mailadres in te laten vullen of ook de naam van de gebruiker.


  • Op de resultatenpagina verschijnt het behaalde resultaat van de deelnemer. Het geeft een percentage weer van het aantal juist beantwoorde vragen. Hier kan je meer uitleg geven over de juiste antwoorden en de bezoeker bedanken voor zijn deelname.


  • Tenslotte kan je ook nog de knoppen benoemen waarmee er tussen de vragen genavigeerd kan worden


 • In stap 3 kies je een afbeelding die op de intro pagina van de quiz wordt weergegeven
 • Gebruik stap 4 om de voorbije stappen grondig te testen voor je de quiz aan een Quizpagina koppelt


2. Weergave


Om de aangemaakte quiz vervolgens te publiceren maak je een Quizpagina aan die je in de navigatiestructuur van je website kan plaatsen. Dit doe je via ‘Inhoud’ > ‘Inhoud toevoegen’ en kies voor Quizpagina. 
De Quizpagina kan je net als andere paginatypes voorzien van een bodytekst en panes in de regio’s rechts en onderaan. De quiz op de pagina kan ook op volledig scherm worden weergegeven.