De woorden in het titelveld van een pagina hebben steeds prioriteit in de zoekresultaten van de website. Daarnaast zijn er nog andere velden waarmee rekening gehouden wordt, elk met een eigen “gewicht” dat de prioriteitenvolgorde in de resultaten bepaalt. 


De “gewichten” van de verschillende velden zijn als volgt:

  • Titel: 5
  • Body(samenvatting): 2
  • Body(full text): 1
  • Taxonomie: 1


Wil je een pagina hoog in de zoekresultaten krijgen, zonder een bepaald zoekwoord in de titel te plaatsen, dan kan je de positie alsnog manipuleren met de gewichten van andere velden. Vb: Het woord asbest eenmaal in de titel en tweemaal in de bodytekst vermelden, krijgt een gewicht van 7. Vermeld je het niet in de titel, maar zesmaal in de bodytekst en eens in de samenvatting, dan heb je een gewicht van 8, en zal deze pagina alsnog hoger in de resultaten vermeld worden.