Op een website moet correcte informatie terug te vinden zijn. Hoewel vooral het inhoudelijke belangrijk is, worden schrijf- en typfouten ook best vermeden. Een spellingscontrole zal de inhoud in de teksteditor op spelfouten controleren. 


De spellingscontrole (SCAYT) staat standaard uitgeschakeld en kan eenvoudig worden ingeschakeld. Er zijn ook heel wat instellingen en opties mogelijk met de knop in de editor.

Je kan de spellingscontrole teksten laten nalezen, net zoals Microsoft Word dat doet. Via een pop-up venster kan je woorden wijzigen, negeren of toevoegen aan een woordenboek.