Het is mogelijk om een You Tube video op de homepagina van je website te plaatsen, dit kan via de widget functionaliteit of embedded in een vrije tekst pane. Wanneer een video op de startpagina van een website staat, kan dat de Megadropdown hinderen. De video blijft steeds op de voorgrond, waardoor de menu-items in de dropdown niet zichtbaar zijn. Dit probleem komt voor als de bezoeker surft met Internet Explorer.


Je kan dit probleem gemakkelijk oplossen door “?wmode=transparent” toe te voegen aan de embed code van de YouTube video.
Voorbeeld:
De embed code
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/CmBaP_4b0Y0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Wordt:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/CmBaP_4b0Y0?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>.