Webdevelopment is een complex gegeven en ondanks alle controles op de geschreven code blijft er altijd een risico op fouten bestaan. Wanneer er een onvoorziene fout wordt opgemerkt die het normaal functioneren van het kañooh systeem ondermijnt (website is offline, je kan geen modules meer installeren, ...) onderneemt kañooh de volgende stappen:

  • Alle klanten worden van het probleem op de hoogte gebracht en haar mogelijke gevolgen. Dit om te vermijden dat het probleem groter wordt dan nodig is.
  • Tegelijkertijd creëeren we een Hot Fix Story om het probleem op te lossen. Deze story volgt het normale proces, maar krijgt voorrang op alle andere bestaande stories.
  • Wanneer de Hot Fix Story door het development proces komt, volgt een Hot Fix Release, waarover uiteraard ook gecommuniceerd zal worden.
  • Tenslotte gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem, zodat we het in de toekomst kunnen vermijden, en implementeren we een structurele oplossing.


De nadruk van deze aanpak ligt op transparantie en vertrouwen. We streven naar een structurele oplossing en een duurzame relatie met onze klanten.