Oorsprong van een nieuwe functionaliteit of aanpassing aan bestaande functionaliteit

In het raamcontract met de Vlaamse overheid is de ontwikkeling van de kañooh functionaliteiten vastgelegd. In de roadmap, onder de tab Bestek, staat opgelijst welke bestek features op de planning staan en wanneer deze zullen worden ontwikkeld.


Geregeld worden aan de kañooh supportdesk vragen gesteld voor een nieuwe functionaliteit of een aanpassing aan een bestaande functionaliteit. Deze volgen we zo op:

  • Wanneer de feature geen (grote) meerwaarde voor het platform betekent en/of de vraag slechts van 1 partij komt, dan voeren we de feature niet uit
  • Wanneer er wel een meerwaarde is, beslissen we of de feature al dan niet gratis uitgevoerd wordt
  • Is de feature betalend, dan laten we de klant weten hoeveel de analyse inschatting bedraagt en beslist de klant of hij verder wenst te gaan
  • Vervolgens wordt een development estimate opgemaakt en beslist de klant weer of hij verder wilt gaan. Indien neen, wordt enkel de analyse estimate gefactureerd


Meer informatie over onze werkwijze m.b.t. de supporttickets kan je hier terugvinden.


Co-creatie met de klant

Wekelijks wordt de prioriteit van alle issues voor de komende sprints intern bekeken vanuit support-, product- en technisch perspectief. In de roadmap kan de klant de voortgang van zijn tickets meevolgen.


kañooh gebruikt daarnaast de feedback van klanten om het platform beter te maken. Daarom werd de scoping meeting in het leven geroepen. Dit is een forum waarin klanten inspraak krijgen op de te ontwikkelen functionaliteiten. Tijdens de scoping meeting worden features geprioriteerd en opgenomen in de planning.


De scoping meeting is er voor alle klanten en wordt maandelijks georganiseerd op woensdag van 9u30 tot 12u00. We verwachten een goede voorbereiding en input van de klant, daarom bezorgen we 1 week op voorhand klikbare modellen van de functionaliteit die we zullen bespreken met een handleiding die terug te vinden is in de Client zone. De klikmodellen worden door de product owner en kañooh user experience expert aangemaakt.

Alle klanten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de scoping meeting.