Het kañooh webplatform kent 4 verschillende gebruikersrollen, elk met eigen rechten en functies. Dankzij dit systeem introduceer je een workflow en verdeel je verantwoordelijkheden onder collega’s.
Hieronder een opsomming met een woordje uitleg bij de verschillende gebruikersrollen:

  • Read-only user

De read-only user is als een gast binnen het kañooh CMS. Hij/zij kan enkel teksten nalezen en in de kanttekening opmerkingen formuleren. De rechten van de read-only user zijn beperkt. Hij/zij kan niets aanmaken, bewerken of publiceren. Deze gebruikersrol is in het leven geroepen om externe experten over de inhoud van een website te laten gaan voor deze gepubliceerd wordt.


  • Redacteur

De focus van een redacteur ligt bij het aanmaken van pagina’s en webteksten voor de website. Daarnaast kan hij ook niet-specifiek toegewezen pagina’s bewerken. De redacteur heeft niet de verantwoordelijkheid om een pagina te publiceren, noch heeft hij/zij toegang tot de Paddle Store en Theme Store. Om een pagina te publiceren, wijst de redacteur zijn teksten door aan een hoofdredacteur, die over publicatierechten beschikt. Deze rol wordt meestal gebruikt door grotere redacties waar een validatie workflow belangrijk is. 


  • Hoofdredacteur

De hoofdredacteur heeft eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de website. Hij/zij is de enige die pagina’s kan aanmaken, bewerken én publiceren. Het is zo dat de hoofdredacteur na te lezen pagina’s krijgt toegewezen. Deze rol heeft geen toegang tot de Theme Store.


  • Beheerder

De beheerder kan alles wat een hoofdredacteur kan maar heeft nog enkele bijkomende mogelijkheden. Hij heeft toegang tot de theme store en om bepaalde functionaliteiten te gebruiken zal hij deze rechten nodig hebben.